creatie

­ stichting de crealisatie coöperatie is een orga­nisatie die broed­plaatsen met eco­logische grond­slag reali­seert om betaal­bare werk­ruimtes te bieden aan de crea­tieve, artis­tieke en eco­logische sector

de crealisatie coöperatie is een club (creatieven) die betaalbare studio- en atelierruimte aanbiedt voor de creatieve, artistieke en culturele sector in en rondom amsterdam

dit gebeurt veelal in oude fabriekspanden, loodsen of braakliggende terreinen

naast dit primaire doel voorzien we graag in het laagje smeerolie om zo ook in de overige bedrijfsprocessen te kunnen ondersteunen

bij ons huren betekent participeren: dat wil zeggen dat we in meer of mindere mate een beroep op je kunnen doen om mee te bouwen aan de verdere totstandkoming van de plek

voor startende bedrijven is het op die manier goed betaalbaar; gevestigde bedrijven kunnen financieel meer bijdragen

zo bouwen we samen aan een gemeenschap als platform voor verschillende disciplines om kennis, kunde, werk en inspiratie met elkaar te delen

contact